Rubulavirus (Rubulavirus)

Rubulavirus

Ett släkte av familj PARAMYXOVIRIDAE (subfamiljen PARAMYXOVIRINAE) där alla arter har hemagglutinin- och neuraminidasaktiviteter men saknar C-protein. MUMPS VIRUS är typen art.

Förklaring på engelska

A genus of the family PARAMYXOVIRIDAE (subfamily PARAMYXOVIRINAE) where all the species have hemagglutinin and neuraminidase activities but lack a C protein. MUMPS VIRUS is the type species.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rubulaviruses

Svensk term Rubulavirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rubulaviruses
Engelsk term Rubulavirus
MESH ID D019213

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.