Rubulavirusinfektioner (Rubulavirus Infections)

Rubulavirusinfektioner

Infektioner med virus av släktet RUBULAVIRUS, familj PARAMYXOVIRIDAE.

Förklaring på engelska

Infections with viruses of the genus RUBULAVIRUS, family PARAMYXOVIRIDAE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Infections, Rubulavirus; Infection, Rubulavirus; Rubulavirus Infection

Svensk term Rubulavirusinfektioner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Infections, Rubulavirus; Infection, Rubulavirus; Rubulavirus Infection
Engelsk term Rubulavirus Infections
MESH ID D019351

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.