Rudbeckia (Rudbeckia)

Rudbeckia

En växtsläkt av familj ASTERACEAE. Vissa Rudbeckia-arter har omklassificerats till ECHINACEA; RATIBIDA; eller HELIANTHUS.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family ASTERACEAE. Some Rudbeckia species have been reclassified to ECHINACEA; RATIBIDA; or HELIANTHUS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rudbeckias; Coneflower, Orange; Coneflowers, Orange; Orange Coneflower; Orange Coneflowers

Svensk term Rudbeckia
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rudbeckias; Coneflower, Orange; Coneflowers, Orange; Orange Coneflower; Orange Coneflowers
Engelsk term Rudbeckia
MESH ID D036582

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.