Ruggning (Molting)

Ruggning

Återkommande byte av fjädrar, hår eller ytterhud. Ruggning är en ömsnings- eller fjällningsprocess, t ex fällning och nybildning av en yttre täckmantel. Fenomenet möjliggör insekters kroppsväxt, hudbyte hos groddjur och kräldjur, samt ruggning hos fåglar och pälsbyte hos däggdjur.

Förklaring på engelska

Periodic casting off FEATHERS; HAIR; or cuticle. Molting is a process of sloughing or desquamation, especially the shedding of an outer covering and the development of a new one. This phenomenon permits growth in ARTHROPODS, skin renewal in AMPHIBIANS and REPTILES, and the shedding of winter coats in BIRDS and MAMMALS.

Synonym, svenska: Hårfällning; Skinnömsning

Synonym, engelska: Moltings; Moulting; Moultings; Ecdysis; Ecdyses

Svensk term Ruggning
Synonym på svenska Hårfällning; Skinnömsning
Synonym på engelska Moltings; Moulting; Moultings; Ecdysis; Ecdyses
Engelsk term Molting
MESH ID D018978

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.