Rumen (Rumen)

Rumen

Den första magsäck av idisslare. Den ligger på vänster sida av kroppen, upptar hela vänster sida av buk och sträcker sig till och med över kroppens medianplan till höger sida. Den är rymlig, uppdelad i en övre och en nedre säck, som var och en har en blind säck i sin bakre extremitet. rumen är fodrad av slemhinna som inte innehåller några matsmältningskörtlar, men slemutsöndrande körtlar är närvarande i stort antal. Grov, delvis tuggad livsmedel lagras och krossas i rumen tills djuret finner omständigheter som är lämpliga för idissling. När detta inträffar upprepas små bollar av livsmedel genom matstrupe i mun och utsätts för en andra noggrannare tuggning, sväljs och överförs till andra delar av den sammansatta magsäck. (Från Black’s Veterinary Ordbok [publikationstyp], 17: e uppl)

Förklaring på engelska

The first stomach of ruminants. It lies on the left side of the body, occupying the whole of the left side of the abdomen and even stretching across the median plane of the body to the right side. It is capacious, divided into an upper and a lower sac, each of which has a blind sac at its posterior extremity. The rumen is lined by mucous membrane containing no digestive glands, but mucus-secreting glands are present in large numbers. Coarse, partially chewed food is stored and churned in the rumen until the animal finds circumstances convenient for rumination. When this occurs, little balls of food are regurgitated through the esophagus into the mouth, and are subjected to a second more thorough mastication, swallowed, and passed on into other parts of the compound stomach. (From Black’s Veterinary Dictionary, 17th ed)

Synonym, svenska: Första magen; Vom; Våm

Synonym, engelska: Rumens

Svensk term Rumen
Synonym på svenska Första magen; Vom; Våm
Synonym på engelska Rumens
Engelsk term Rumen
MESH ID D012417

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.