Rutenium (Ruthenium)

Rutenium

En hård, spröd, gråvit sällsynt jordartsmetall med en atomsymbol Ru, atomnummer 44 och atomvikt 101.07. Den används som katalysator och härdare för PLATINUM och PALLADIUM.

Förklaring på engelska

A hard, brittle, grayish-white rare earth metal with an atomic symbol Ru, atomic number 44, and atomic weight 101.07. It is used as a catalyst and hardener for PLATINUM and PALLADIUM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Rutenium
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Ruthenium
MESH ID D012428

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.