Ruteniumradioisotoper (Ruthenium Radioisotopes)

Ruteniumradioisotoper

Instabila isotoper av rutenium som sönderfaller eller sönderfaller emitterande strålning. Ru-atomer med atomvikter 93-95, 97, 103 och 105-108 är radioaktiva ruteniumisotoper.

Förklaring på engelska

Unstable isotopes of ruthenium that decay or disintegrate emitting radiation. Ru atoms with atomic weights 93-95, 97, 103, and 105-108 are radioactive ruthenium isotopes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Radioisotopes, Ruthenium

Svensk term Ruteniumradioisotoper
Synonym på svenska
Synonym på engelska Radioisotopes, Ruthenium
Engelsk term Ruthenium Radioisotopes
MESH ID D012429

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.