Ruteniumröd (Ruthenium Red)

Ruteniumröd

Ett oorganiskt färgämne som används i mikroskopi för differentiell färgning och som ett diagnostiskt reagens. I forskning används denna förening för att studera förändringar i cytoplasmatiska koncentrationer av kalcium. Ruteniumröd hämmar kalciumtransport genom membrankanaler.

Förklaring på engelska

An inorganic dye used in microscopy for differential staining and as a diagnostic reagent. In research this compound is used to study changes in cytoplasmic concentrations of calcium. Ruthenium red inhibits calcium transport through membrane channels.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Red, Ruthenium; Ammoniated Ruthenium Oxychloride; Oxychloride, Ammoniated Ruthenium; Ruthenium Oxychloride, Ammoniated

Svensk term Ruteniumröd
Synonym på svenska
Synonym på engelska Red, Ruthenium; Ammoniated Ruthenium Oxychloride; Oxychloride, Ammoniated Ruthenium; Ruthenium Oxychloride, Ammoniated
Engelsk term Ruthenium Red
MESH ID D012430

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.