Ruthjärna (Rhombencephalon)

Ruthjärna

Bakre delen av de tre primitiva cerebrala vesiklarna i en embryonal hjärna. Den består av myelencefalon, metencefalon, och isthmus rhombencephali från vilka utvecklar de viktigaste BRAIN STEM-komponenterna, såsom MEDULLA OBLONGATA från myelencefalon, CEREBELLUM och PONS från metencefalon, med det expanderade hålrummet som bildar den fjärde ventrikeln.

Förklaring på engelska

The posterior of the three primitive cerebral vesicles of an embryonic brain. It consists of myelencephalon, metencephalon, and isthmus rhombencephali from which develop the major BRAIN STEM components, such as MEDULLA OBLONGATA from the myelencephalon, CEREBELLUM and PONS from the metencephalon, with the expanded cavity forming the FOURTH VENTRICLE.

Synonym, svenska: Bakhjärna; Rombencefalon

Synonym, engelska: Rhombencephalons; Hind Brain; Brain, Hind; Brains, Hind; Hind Brains; Hindbrain; Hindbrains

Svensk term Ruthjärna
Synonym på svenska Bakhjärna; Rombencefalon
Synonym på engelska Rhombencephalons; Hind Brain; Brain, Hind; Brains, Hind; Hind Brains; Hindbrain; Hindbrains
Engelsk term Rhombencephalon
MESH ID D012249

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.