Ryanodin (Ryanodine)

Ryanodin

En metylpyrrol-karboxylat från RYANIA som stör RYANODIN RECEPTOR CALCIUM RELEASE CHANNEL för att modifiera kalciumfrisättning från SARCOPLASMIC RETICULUM vilket resulterar i förändring av MUSKELKONTRAKTION. Det användes tidigare i INSEKTICIDER. Det används experimentellt tillsammans med THAPSIGARGIN och andra hämmare av CALCIUM ATPASE-upptag av kalcium i SARCOPLASMIC RETIKULUM.

Förklaring på engelska

A methylpyrrole-carboxylate from RYANIA that disrupts the RYANODINE RECEPTOR CALCIUM RELEASE CHANNEL to modify CALCIUM release from SARCOPLASMIC RETICULUM resulting in alteration of MUSCLE CONTRACTION. It was previously used in INSECTICIDES. It is used experimentally in conjunction with THAPSIGARGIN and other inhibitors of CALCIUM ATPASE uptake of calcium into SARCOPLASMIC RETICULUM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Ryanodin
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Ryanodine
MESH ID D012433

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.