Ryggmärgskompression (Spinal Cord Compression)

Ryggmärgskompression

Akuta och kroniska tillstånd som kännetecknas av yttre mekanisk kompression av RYGGMÄRGEN på grund av extramedullär neoplasma; EPIDURAL ABSCESS; SPINAL FRAKTURER; beniga deformiteter i ryggkropparna; och andra tillstånd. Kliniska manifestationer varierar med den anatomiska platsen för lesionen och kan inkludera lokaliserad smärta, svaghet, sensorisk förlust, inkontinens och impotens.

Förklaring på engelska

Acute and chronic conditions characterized by external mechanical compression of the SPINAL CORD due to extramedullary neoplasm; EPIDURAL ABSCESS; SPINAL FRACTURES; bony deformities of the vertebral bodies; and other conditions. Clinical manifestations vary with the anatomic site of the lesion and may include localized pain, weakness, sensory loss, incontinence, and impotence.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Compression, Spinal Cord; Compressions, Spinal Cord; Spinal Cord Compressions; Myelopathy, Compressive; Compressive Myelopathy; Spinal Cord Compression, Extramedullary; Extramedullary Spinal Cord Compression; Conus Medullaris Syndrome; Conus Medullaris Syndromes; Syndrome, Conus Medullaris; Syndromes, Conus Medullaris

Svensk term Ryggmärgskompression
Synonym på svenska
Synonym på engelska Compression, Spinal Cord; Compressions, Spinal Cord; Spinal Cord Compressions; Myelopathy, Compressive; Compressive Myelopathy; Spinal Cord Compression, Extramedullary; Extramedullary Spinal Cord Compression; Conus Medullaris Syndrome; Conus Medullaris Syndromes; Syndrome, Conus Medullaris; Syndromes, Conus Medullaris
Engelsk term Spinal Cord Compression
MESH ID D013117

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.