Ryggmärgssjukdomar (Spinal Cord Diseases)

Ryggmärgssjukdomar

Patologiska tillstånd som har ryggmärgsskada eller dysfunktion, inklusive störningar som involverar hjärnhinnor och perimeningeala utrymmen som omger ryggmärg. Traumatiska skador, kärlsjukdomar, infektioner och inflammatoriska/autoimmuna processer kan sinnesrörelse ryggmärg.

Förklaring på engelska

Pathologic conditions which feature SPINAL CORD damage or dysfunction, including disorders involving the meninges and perimeningeal spaces surrounding the spinal cord. Traumatic injuries, vascular diseases, infections, and inflammatory/autoimmune processes may affect the spinal cord.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Spinal Cord Disease; Spinal Cord Disorders; Spinal Cord Disorder; Myelopathy; Myelopathies

Svensk term Ryggmärgssjukdomar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Spinal Cord Disease; Spinal Cord Disorders; Spinal Cord Disorder; Myelopathy; Myelopathies
Engelsk term Spinal Cord Diseases
MESH ID D013118

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.