Ryggradsnerver (Spinal Nerves)

Ryggradsnerver

De 31 parade perifera nerver som bildas av föreningen av dorsala och ventrala ryggradsrötter från varje ryggmärgssegment. Spinalnervplexuserna och ryggradsrötterna ingår också.

Förklaring på engelska

The 31 paired peripheral nerves formed by the union of the dorsal and ventral spinal roots from each spinal cord segment. The spinal nerve plexuses and the spinal roots are also included.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nerve, Spinal; Nerves, Spinal; Spinal Nerve

Svensk term Ryggradsnerver
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nerve, Spinal; Nerves, Spinal; Spinal Nerve
Engelsk term Spinal Nerves
MESH ID D013127

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.