Ryggradstumörer (Spinal Neoplasms)

Ryggradstumörer

Ny, onormal vävnadstillväxt i ryggraden.

Förklaring på engelska

New abnormal growth of tissue in the SPINE.

Synonym, svenska: Ryggradscancer; Spinal cancer; Spinala tumörer

Synonym, engelska: Neoplasm, Spinal; Neoplasms, Spinal; Spinal Neoplasm

Svensk term Ryggradstumörer
Synonym på svenska Ryggradscancer; Spinal cancer; Spinala tumörer
Synonym på engelska Neoplasm, Spinal; Neoplasms, Spinal; Spinal Neoplasm
Engelsk term Spinal Neoplasms
MESH ID D013125

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.