Ryggsträngdjur (Chordata)

Ryggsträngdjur

Phylum i domänen Eukarya, bestående av djur antingen med fullt utvecklade ryggrad (VERTEBRATER), eller djur med notochord endast under något utvecklingsstadium (CHORDATA, NONVERTEBRATE).

Förklaring på engelska

Phylum in the domain Eukarya, comprised of animals either with fully developed backbones (VERTEBRATES), or those with notochords only during some developmental stage (CHORDATA, NONVERTEBRATE).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Chordates; Chordate

Svensk term Ryggsträngdjur
Synonym på svenska
Synonym på engelska Chordates; Chordate
Engelsk term Chordata
MESH ID D043344

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.