Rymddräkter (Space Suits)

Rymddräkter

Tryckdräkter för slitage i rymden eller vid mycket låga omgivningstryck i atmosfär, utformade för att tillåta bäraren att lämna skyddet av en trycksatt hytt. (NASA-tesaurus, 1994)

Förklaring på engelska

Pressure suits for wear in space or at very low ambient pressures within the atmosphere, designed to permit the wearer to leave the protection of a pressurized cabin. (NASA Thesaurus, 1994)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Space Suit; Suit, Space; Suits, Space; Spacesuits; Spacesuit; Flight Suits; Flight Suit; Suit, Flight; Suits, Flight

Svensk term Rymddräkter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Space Suit; Suit, Space; Suits, Space; Spacesuits; Spacesuit; Flight Suits; Flight Suit; Suit, Flight; Suits, Flight
Engelsk term Space Suits
MESH ID D019442

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.