Rymdfärd (Space Flight)

Rymdfärd

Resor bortom jordens atmosfär.

Förklaring på engelska

Travel beyond the earth’s atmosphere.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Flight, Space; Flights, Space; Space Flights; Spaceflight; Spaceflights; Space Travel; Space Travels; Travel, Space; Travels, Space; Space Exploration; Exploration, Space; Explorations, Space; Space Explorations

Svensk term Rymdfärd
Synonym på svenska
Synonym på engelska Flight, Space; Flights, Space; Space Flights; Spaceflight; Spaceflights; Space Travel; Space Travels; Travel, Space; Travels, Space; Space Exploration; Exploration, Space; Explorations, Space; Space Explorations
Engelsk term Space Flight
MESH ID D013026

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.