Rymdpromenad (Extravehicular Activity)

Rymdpromenad

Rymdfarares aktiviteter utanför rymdfarkosten.

Förklaring på engelska

Activities by crew members conducted outside the pressurized hull of a spacecraft.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Activity, Extravehicular; EVA; Space-Walk; Space Walk; Space-Walks

Svensk term Rymdpromenad
Synonym på svenska
Synonym på engelska Activity, Extravehicular; EVA; Space-Walk; Space Walk; Space-Walks
Engelsk term Extravehicular Activity
MESH ID D018478

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.