Rymdsimulering (Space Simulation)

Rymdsimulering

En miljö som simulerar en eller flera parametrar i rymdmiljön, tillämpad i testning av rymdsystem eller komponenter. Ofta används en sluten kammare som kan approximera vakuum och normala miljöer i rymden. (Från NASA Thesaurus, 1988) Detta inkluderar även simulerade EXTRAVEHICULAR ACTIVICULAR ACTIVITY studier i tryckkammare eller vattentankar.

Förklaring på engelska

An environment simulating one or more parameters of the space environment, applied in testing space systems or components. Often, a closed chamber is used, capable of approximating the vacuum and normal environments of space. (From NASA Thesaurus, 1988) This also includes simulated EXTRAVEHICULAR ACTIVITY studies in atmosphere exposure chambers or water tanks.

Synonym, svenska: Rymdmodeller

Synonym, engelska: Simulation, Space; Simulations, Space; Space Simulations; Orbital Simulation; Orbital Simulations; Simulation, Orbital; Simulations, Orbital; Models, Space; Model, Space; Space Model; Space Models

Svensk term Rymdsimulering
Synonym på svenska Rymdmodeller
Synonym på engelska Simulation, Space; Simulations, Space; Space Simulations; Orbital Simulation; Orbital Simulations; Simulation, Orbital; Simulations, Orbital; Models, Space; Model, Space; Space Model; Space Models
Engelsk term Space Simulation
MESH ID D018561

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.