Rymdsjuka (Space Motion Sickness)

Rymdsjuka

Störning som kännetecknas av illamående, kräkning och svindel, eventuellt som svar på vestibulär desorientering eller kroppsvätskeförskjutningar i samband med rymdfärd. (Från Websters New World Ordbok [publikationstyp])

Förklaring på engelska

Disorder characterized by nausea, vomiting, and dizziness, possibly in response to vestibular disorientation or fluid shifts associated with space flight. (From Webster’s New World Dictionary)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Motion Sickness, Space; Space Adaptation Syndrome; Adaptation Syndrome, Space; Syndrome, Space Adaptation

Svensk term Rymdsjuka
Synonym på svenska
Synonym på engelska Motion Sickness, Space; Space Adaptation Syndrome; Adaptation Syndrome, Space; Syndrome, Space Adaptation
Engelsk term Space Motion Sickness
MESH ID D018489

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.