Rymduppfattning (Space Perception)

Rymduppfattning

medvetenhet objektens rumsliga egenskaper; inkluderar fysiskt utrymme.

Förklaring på engelska

The awareness of the spatial properties of objects; includes physical space.

Synonym, svenska: Rymdperception

Synonym, engelska: Perception, Space; Perceptions, Space; Space Perceptions

Svensk term Rymduppfattning
Synonym på svenska Rymdperception
Synonym på engelska Perception, Space; Perceptions, Space; Space Perceptions
Engelsk term Space Perception
MESH ID D013028

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.