Ryssland (Russia)

Ryssland

Ett land som ligger i norra Asien som gränsar till Arktiska havet, som sträcker sig från Europa (delen väster om Ural) till norra Stilla havet. Huvudstaden är Moskva.

Förklaring på engelska

A country located in north Asia bordering the Arctic Ocean, extending from Europe (the portion west of the Urals) to the North Pacific Ocean. The capital is Moscow.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Russian SFSR; Russian Federation (Europe); Russian S.F.S.R.

Svensk term Ryssland
Synonym på svenska
Synonym på engelska Russian SFSR; Russian Federation (Europe); Russian S.F.S.R.
Engelsk term Russia
MESH ID D012426

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.