S-adenosylcystein (S-Adenosylhomocysteine)

S-adenosylcystein

5′-S- (3-amino-3-karboxipropyl) -5′-tioadenosin. Bildas från S-adenosylmetionin efter transmetyleringsreaktioner.

Förklaring på engelska

5′-S-(3-Amino-3-carboxypropyl)-5′-thioadenosine. Formed from S-adenosylmethionine after transmethylation reactions.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: S Adenosylhomocysteine; Adenosylhomocysteine, S

Svensk term S-adenosylcystein
Synonym på svenska
Synonym på engelska S Adenosylhomocysteine; Adenosylhomocysteine, S
Engelsk term S-Adenosylhomocysteine
MESH ID D012435

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.