S-fas kinasassocierade proteiner (S-Phase Kinase-Associated Proteins)

S-fas kinasassocierade proteiner

En familj av strukturellt relaterade proteiner som ursprungligen identifierades genom deras förmåga att komplexa med cyklinproteiner (CYCLINS). De delar en gemensam domän som binder specifikt till F-BOX MOTIFS. De deltar i SKP CULLIN F-BOX PROTEIN LIGASES, där de kan binda till en mängd olika F-BOX PROTEINER.

Förklaring på engelska

A family of structurally-related proteins that were originally identified by their ability to complex with cyclin proteins (CYCLINS). They share a common domain that binds specifically to F-BOX MOTIFS. They take part in SKP CULLIN F-BOX PROTEIN LIGASES, where they can bind to a variety of F-BOX PROTEINS.

Synonym, svenska: Skp-domänprotein; Skp2-proteiner; Skp1-proteiner

Synonym, engelska: Kinase-Associated Proteins, S-Phase; Proteins, S-Phase Kinase-Associated; S Phase Kinase Associated Proteins; Skp Domain Protein; S-Phase Kinase Associated Protein; S Phase Kinase Associated Protein; Skp Domain Proteins; Skp2 Proteins; p45(SKP2) Protein; p45(SKP2); Skp2 Protein; p45 SKP2; SKP2, p45; SCF(SKP2); Skp1 Proteins; p19(SKP1) Protein; Skp1 Protein; p19 SKP1; SKP1, p19

Svensk term S-fas kinasassocierade proteiner
Synonym på svenska Skp-domänprotein; Skp2-proteiner; Skp1-proteiner
Synonym på engelska Kinase-Associated Proteins, S-Phase; Proteins, S-Phase Kinase-Associated; S Phase Kinase Associated Proteins; Skp Domain Protein; S-Phase Kinase Associated Protein; S Phase Kinase Associated Protein; Skp Domain Proteins; Skp2 Proteins; p45(SKP2) Protein; p45(SKP2); Skp2 Protein; p45 SKP2; SKP2, p45; SCF(SKP2); Skp1 Proteins; p19(SKP1) Protein; Skp1 Protein; p19 SKP1; SKP1, p19
Engelsk term S-Phase Kinase-Associated Proteins
MESH ID D044786

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.