SA-nodal återkopplingstakykardi (Tachycardia, Sinoatrial Nodal Reentry)

SA-nodal återkopplingstakykardi

Onormalt snabba hjärtslag orsakade av återinträdeskrets i eller runt SINOATRIALNODEN. Det kännetecknas av plötslig debut och offsetepisoder av takykardi med en hjärtfrekvens på 100-150 slag per minut. P-vågen är identisk med sinus P-vågen men med ett längre PR-intervall.

Förklaring på engelska

Abnormally rapid heartbeats caused by reentry circuit in or around the SINOATRIAL NODE. It is characterized by sudden onset and offset episodes of tachycardia with a HEART RATE of 100-150 beats per minute. The P wave is identical to the sinus P wave but with a longer PR interval.

Synonym, svenska: Sinoatrialnodstakykardi

Synonym, engelska: Sinus Node Reentrant Tachycardia; Tachycardia, SA Nodal Reentrant; Sinoatrial Nodal Reentry Tachycardia

Svensk term SA-nodal återkopplingstakykardi
Synonym på svenska Sinoatrialnodstakykardi
Synonym på engelska Sinus Node Reentrant Tachycardia; Tachycardia, SA Nodal Reentrant; Sinoatrial Nodal Reentry Tachycardia
Engelsk term Tachycardia, Sinoatrial Nodal Reentry
MESH ID D013615

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.