Saccharomycopsis (Saccharomycopsis)

Saccharomycopsis

Jästliknande ascomycetösa svampar av familj Saccharomycopsidaceae, beställ SACCHAROMYCETALES, isolerade från magsäck hos kaniner och några andra djur.

Förklaring på engelska

Yeast-like ascomycetous fungi of the family Saccharomycopsidaceae, order SACCHAROMYCETALES, isolated from the stomach of rabbits and some other animals.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Saccharomycopses

Svensk term Saccharomycopsis
Synonym på svenska
Synonym på engelska Saccharomycopses
Engelsk term Saccharomycopsis
MESH ID D012442

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.