Sacculus och utriculus (Saccule and Utricle)

Sacculus och utriculus

Två membranösa säckar i inneröratets vestibulära labyrint. Sacculen kommunicerar med COCHLEAR DUCT genom ductus reuniens, och kommunicerar med utricle genom den utriculosaccular kanal från vilken ENDOLYMPHATIC DUCT uppstår. Utricle och saccule har sensoriska områden (akustisk makula) som är innerverade av VESTIBULÄRA NERVEN.

Förklaring på engelska

Two membranous sacs within the vestibular labyrinth of the INNER EAR. The saccule communicates with COCHLEAR DUCT through the ductus reuniens, and communicates with utricle through the utriculosaccular duct from which the ENDOLYMPHATIC DUCT arises. The utricle and saccule have sensory areas (acoustic maculae) which are innervated by the VESTIBULAR NERVE.

Synonym, svenska: Sacculus et utriculus; Sacculus; Utriculus

Synonym, engelska: Utricle and Saccule; Otolithic Organs; Organ, Otolithic; Otolithic Organ; Saccule; Saccules; Utricle; Utricles

Svensk term Sacculus och utriculus
Synonym på svenska Sacculus et utriculus; Sacculus; Utriculus
Synonym på engelska Utricle and Saccule; Otolithic Organs; Organ, Otolithic; Otolithic Organ; Saccule; Saccules; Utricle; Utricles
Engelsk term Saccule and Utricle
MESH ID D012444

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.