Sackader (Saccades)

Sackader

En plötslig frivillig förskjutning i blickfixering från en punkt till en annan, som sker vid läsning.

Förklaring på engelska

An abrupt voluntary shift in ocular fixation from one point to another, as occurs in reading.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Saccade; Saccadic Eye Movements; Eye Movement, Saccadic; Eye Movements, Saccadic; Movement, Saccadic Eye; Movements, Saccadic Eye; Saccadic Eye Movement; Pursuit, Saccadic; Pursuits, Saccadic; Saccadic Pursuit; Saccadic Pursuits

Svensk term Sackader
Synonym på svenska
Synonym på engelska Saccade; Saccadic Eye Movements; Eye Movement, Saccadic; Eye Movements, Saccadic; Movement, Saccadic Eye; Movements, Saccadic Eye; Saccadic Eye Movement; Pursuit, Saccadic; Pursuits, Saccadic; Saccadic Pursuit; Saccadic Pursuits
Engelsk term Saccades
MESH ID D012438

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.