Sackaros (Sucrose)

Sackaros

En icke-reducerande disackarid sammansatt av GLUKOS och FRUKTOS kopplad via deras anomera kol. Det erhålls kommersiellt från sockerrör, sockerbetor (BETA VULGARIS) och andra växter och används i stor utsträckning som livsmedel och sötningsmedel.

Förklaring på engelska

A nonreducing disaccharide composed of GLUCOSE and FRUCTOSE linked via their anomeric carbons. It is obtained commercially from SUGARCANE, sugar beet (BETA VULGARIS), and other plants and used extensively as a food and a sweetener.

Synonym, svenska: Rörsocker

Synonym, engelska: Saccharose

Svensk term Sackaros
Synonym på svenska Rörsocker
Synonym på engelska Saccharose
Engelsk term Sucrose
MESH ID D013395

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.