Sädesepitel (Seminiferous Epithelium)

Sädesepitel

epitel som fodrar sädeskanalerna som består av primära manlig könsceller (SPERMATOGONIA) och stödjer SERTOLI CELLS. När SPERMATOGENES fortskrider migrerar de utvecklande bakteriecellerna mot lumen. Det adluminala facket, de inre två tredjedelarna av tubulerna, innehåller SPERMATOCYTER och de mer avancerade könsceller.

Förklaring på engelska

The epithelium lining the seminiferous tubules composed of primary male germ cells (SPERMATOGONIA) and supporting SERTOLI CELLS. As SPERMATOGENESIS proceeds, the developing germ cells migrate toward the lumen. The adluminal compartment, the inner two thirds of the tubules, contains SPERMATOCYTES and the more advanced germ cells.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Epithelium, Seminiferous; Epitheliums, Seminiferous; Seminiferous Epitheliums

Svensk term Sädesepitel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Epithelium, Seminiferous; Epitheliums, Seminiferous; Seminiferous Epitheliums
Engelsk term Seminiferous Epithelium
MESH ID D012670

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.