Sädeskanaler (Seminiferous Tubules)

Sädeskanaler

De invecklade tubulerna i TESTIS där spermier produceras (SPERMATOGENES) och transporteras till RETE TESTIS. Spermatogena tubuli består av att utveckla könsceller och de stödjande SERTOLI CELLERNA.

Förklaring på engelska

The convoluted tubules in the TESTIS where sperm are produced (SPERMATOGENESIS) and conveyed to the RETE TESTIS. Spermatogenic tubules are composed of developing germ cells and the supporting SERTOLI CELLS.

Synonym, svenska: Sädesförande kanaler; Tubuli seminiferi

Synonym, engelska: Seminiferous Tubule; Tubule, Seminiferous; Tubules, Seminiferous

Svensk term Sädeskanaler
Synonym på svenska Sädesförande kanaler; Tubuli seminiferi
Synonym på engelska Seminiferous Tubule; Tubule, Seminiferous; Tubules, Seminiferous
Engelsk term Seminiferous Tubules
MESH ID D012671

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.