Sädessträng (Spermatic Cord)

Sädessträng

Endera av ett par rörformiga strukturer bildade av DUCTUS DEFERENS; ARTÄRER; VENER; LYMFATISKA KÄRL; och nerver. Spermatkabeln sträcker sig från den djupa inguinalringen genom INGUINALKANALEN till TESTIS i PUNGEN.

Förklaring på engelska

Either of a pair of tubular structures formed by DUCTUS DEFERENS; ARTERIES; VEINS; LYMPHATIC VESSELS; and nerves. The spermatic cord extends from the deep inguinal ring through the INGUINAL CANAL to the TESTIS in the SCROTUM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cord, Spermatic; Cords, Spermatic; Spermatic Cords; Funiculus Spermaticus

Svensk term Sädessträng
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cord, Spermatic; Cords, Spermatic; Spermatic Cords; Funiculus Spermaticus
Engelsk term Spermatic Cord
MESH ID D013085

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.