Sadism (Sadism)

Sadism

Ett tillstånd där det finns en härledning av njutning från att orsaka smärta, obehag eller förnedring på en annan person eller personer. Den sexuella betydelsen av sadistiska önskningar eller beteende kan vara medveten eller omedveten.

Förklaring på engelska

A condition in which there is a derivation of pleasure from inflicting pain, discomfort or humiliation on another person or persons. The sexual significance of sadistic wishes or behavior may be conscious or unconscious.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sadisms; Sexual Sadism; Sadism, Sexual; Sadisms, Sexual; Sexual Sadisms

Svensk term Sadism
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sadisms; Sexual Sadism; Sadism, Sexual; Sadisms, Sexual; Sexual Sadisms
Engelsk term Sadism
MESH ID D012448

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.