Safrol (Safrole)

Safrol

En medlem av BENSODIOXOLERNA som ingår i flera flyktiga oljor, särskilt SASSAFRAS-olja. Det är en föregångare i syntesen av insekticiden PIPERONYLBUTOXID och läkemedlet N-metyl-3,4-metylendioxiamfetamin (MDMA).

Förklaring på engelska

A member of the BENZODIOXOLES that is a constituent of several VOLATILE OILS, notably SASSAFRAS oil. It is a precursor in the synthesis of the insecticide PIPERONYL BUTOXIDE and the drug N-methyl-3,4-methylenedioxyamphetamine (MDMA).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Safroles; 4-Allyl-1,2-methylenedioxybenzene; 4 Allyl 1,2 methylenedioxybenzene; 4-Allyl-1,2-methylenedioxybenzenes; Safrol; Safrols; Shikimol; Shikimols

Svensk term Safrol
Synonym på svenska
Synonym på engelska Safroles; 4-Allyl-1,2-methylenedioxybenzene; 4 Allyl 1,2 methylenedioxybenzene; 4-Allyl-1,2-methylenedioxybenzenes; Safrol; Safrols; Shikimol; Shikimols
Engelsk term Safrole
MESH ID D012451

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.