Saint Kitts och Nevis (Saint Kitts and Nevis)

Saint Kitts och Nevis

En oberoende federation av Leeward Öar i Västindien, bestående av Saint Christopher, Nevis, och Sombrero. Huvudstaden är Basseterre. Det upptäcktes av Columbus 1493, bosatt av britterna 1625, den första av Leeward Öar som koloniserades av dem. Det hölls gemensamt av franska och engelska 1628-1713, men återvände till Storbritannien genom Utrechtfördraget 1713. Det hölls av franska 1782-83. Under britterna under de kommande 200 åren fick den sin självständighet 1983. (Från Websters nya geografiska Ordbok [publikationstyp], 1988, p1045; Ambassad, telefon 202-686-2636)

Förklaring på engelska

An independent federation of the Leeward Islands in the West Indies, consisting of Saint Christopher, Nevis, and Sombrero. Its capital is Basseterre. It was discovered by Columbus in 1493, settled by the British in 1625, the first of the Leeward Islands to be colonized by them. It was held jointly by the French and English 1628-1713, but returned to Great Britain by the Treaty of Utrecht in 1713. It was held by the French 1782-83. Under the British for the next 200 years, it gained its independence in 1983. (From Webster’s New Geographical Dictionary, 1988, p1045; Embassy, telephone 202-686-2636)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: St. Kitts and Nevis; Nevis

Svensk term Saint Kitts och Nevis
Synonym på svenska
Synonym på engelska St. Kitts and Nevis; Nevis
Engelsk term Saint Kitts and Nevis
MESH ID D019437

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.