Saint Lucia (Saint Lucia)

Saint Lucia

En oberoende stat i Västindien. Huvudstaden är Castries. Det upptäcktes troligen av Columbus i 1502 och först bosatte sig av engelska i 1605. Kävlade för av franska och engelska på 1600-talet, det betraktades som neutralt 1748 men bytte händer många gånger i 1800-talets krig. Det blev en självstyrande stat i association med Storbritannien 1967 och uppnådde självständighet 1979. Columbus namngav det för den dag då han upptäckte det, festen för St Lucy, en siciliansk jungfru martyr. (Från Websters nya geografiska Ordbok [publikationstyp], 1988, p1051 & Rum, Brewer’s Ordbok [publikationstyp] of Names, 1992, p477)

Förklaring på engelska

An independent state in the West Indies. Its capital is Castries. It was probably discovered by Columbus in 1502 and first settled by the English in 1605. Contended for by the French and English in the 17th century, it was regarded as neutral in 1748 but changed hands many times in the wars of the 19th century. It became a self-governing state in association with Great Britain in 1967 and achieved independence in 1979. Columbus named it for the day on which he discovered it, the feast of St. Lucy, a Sicilian virgin martyr. (From Webster’s New Geographical Dictionary, 1988, p1051 & Room, Brewer’s Dictionary of Names, 1992, p477)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: St. Lucia

Svensk term Saint Lucia
Synonym på svenska
Synonym på engelska St. Lucia
Engelsk term Saint Lucia
MESH ID D019431

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.