Saint Vincent och Grenadinerna (Saint Vincent and the Grenadines)

Saint Vincent och Grenadinerna

En självstyrande stat på Windwardöarna i Västindien, bestående av Saint Vincent och de norra öarna i Grenadinerna. Huvudstaden är Kingstown. Det är ett av de ursprungliga hemmen för Carib-indianerna som skulle ha blivit synade av Columbus 1498. Det var på engelska händer från 1627 till innehas av franska 1779-83. Saint Vincent blev därefter en brittisk besittning och, med andra närliggande brittiska territorier, administrerades av guvernören på Windward Öar till 1959. Det uppnådde ett mått av självständighet 1969 men uppnådde full självständighet som Saint Vincent och Grenadinerna 1979. Saint Vincent var den spanska martyren på 400-talet vars festdag Columbus upptäckte ön. Grenadinerna härstammar från det spanska kungariket Granada. (Från Websters nya geografiska Ordbok [publikationstyp], 1988, p1054 & Europa World Year Book 1993, p2441)

Förklaring på engelska

A self-governing state of the Windward Islands in the West Indies, comprising Saint Vincent and the northern islets of the Grenadines. Its capital is Kingstown. It is one of the original homes of the Carib Indians supposed to have been sighted by Columbus in 1498. It was in English hands from 1627 till held by the French 1779-83. Saint Vincent subsequently became a British possession and, with other nearby British territories, was administered by the Governor of the Windward Islands till 1959. It attained a measure of independence in 1969 but achieved full independence as Saint Vincent and the Grenadines in 1979. Saint Vincent was the 4th century Spanish martyr on whose feast day Columbus discovered the island. Grenadines is derived from the Spanish kingdom of Granada. (From Webster’s New Geographical Dictionary, 1988, p1054 & The Europa World Year Book 1993, p2441)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: St. Vincent and the Grenadines; Grenadines

Svensk term Saint Vincent och Grenadinerna
Synonym på svenska
Synonym på engelska St. Vincent and the Grenadines; Grenadines
Engelsk term Saint Vincent and the Grenadines
MESH ID D019436

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.