Säkerhetsåtgärder (Security Measures)

Säkerhetsåtgärder

Regler för att säkerställa skydd av egendom och utrustning.

Förklaring på engelska

Regulations to assure protection of property and equipment.

Synonym, svenska: Säkerhetskrav; Nationell säkerhet

Synonym, engelska: Measure, Security; Measures, Security; Security Measure; National Security; Security, National

Svensk term Säkerhetsåtgärder
Synonym på svenska Säkerhetskrav; Nationell säkerhet
Synonym på engelska Measure, Security; Measures, Security; Security Measure; National Security; Security, National
Engelsk term Security Measures
MESH ID D012637

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.