Säkerhetsbälten (Seat Belts)

Säkerhetsbälten

Fästbälten fästa vid bilens ram, flygplan, eller andra fordon, och fastspänd runt personen som upptar sätet i bilen eller planet, avsedd att förhindra att personen kastas framåt eller ut ur fordonet vid plötslig hastighetsminskning.

Förklaring på engelska

Restraining belts fastened to the frame of automobiles, aircraft, or other vehicles, and strapped around the person occupying the seat in the car or plane, intended to prevent the person from being thrown forward or out of the vehicle in case of sudden deceleration.

Synonym, svenska: Bilbälten

Synonym, engelska: Belt, Seat; Belts, Seat; Seat Belt

Svensk term Säkerhetsbälten
Synonym på svenska Bilbälten
Synonym på engelska Belt, Seat; Belts, Seat; Seat Belt
Engelsk term Seat Belts
MESH ID D012622

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.