Sakroiliakaled (Sacroiliac Joint)

Sakroiliakaled

Den fasta fogen som bildas av sidoytorna hos SACRUM och ILIUM.

Förklaring på engelska

The immovable joint formed by the lateral surfaces of the SACRUM and ILIUM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Joint, Sacroiliac; Joints, Sacroiliac; Sacroiliac Joints

Svensk term Sakroiliakaled
Synonym på svenska
Synonym på engelska Joint, Sacroiliac; Joints, Sacroiliac; Sacroiliac Joints
Engelsk term Sacroiliac Joint
MESH ID D012446

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.