Sakvinavir (Saquinavir)

Sakvinavir

En HIV-proteashämmare som fungerar som en analog av ett HIV-proteasklyvningsställe. Det är en mycket specifik hämmare av HIV-1- och HIV-2-proteaser, och hämmar också CYTOKROM P-450 CYP3A.

Förklaring på engelska

An HIV protease inhibitor which acts as an analog of an HIV protease cleavage site. It is a highly specific inhibitor of HIV-1 and HIV-2 proteases, and also inhibits CYTOCHROME P-450 CYP3A.

Synonym, svenska: Invirase

Synonym, engelska: Saquinivir; Ro 31-8959; Ro 31 8959; Ro 318959; Saquinavir Monomethanesulfonate; Monomethanesulfonate, Saquinavir; Saquinavir Mesylate; Invirase

Svensk term Sakvinavir
Synonym på svenska Invirase
Synonym på engelska Saquinivir; Ro 31-8959; Ro 31 8959; Ro 318959; Saquinavir Monomethanesulfonate; Monomethanesulfonate, Saquinavir; Saquinavir Mesylate; Invirase
Engelsk term Saquinavir
MESH ID D019258

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.