Salicylamider (Salicylamides)

Salicylamider

Amider av salicylsyra.

Förklaring på engelska

Amides of salicylic acid.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Salicylamider
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Salicylamides
MESH ID D012457

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.