Salicylanilider (Salicylanilides)

Salicylanilider

2-hydroxi-N-fenylbensamider. N-fenylsubstituerade salicylamider. Derivat har använts som fungicider, anti-mögel medel och topiska svampmedel. I koncentrerad blankett [publikationstyp] kan orsaka irritation av hud och membran.

Förklaring på engelska

2-Hydroxy-N-phenylbenzamides. N-phenyl substituted salicylamides. Derivatives have been used as fungicides, anti-mildew agents and topical antifungal agents. In concentrated form may cause irritation of skin and mucous membranes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: N-Phenylsalicylamides; N Phenylsalicylamides

Svensk term Salicylanilider
Synonym på svenska
Synonym på engelska N-Phenylsalicylamides; N Phenylsalicylamides
Engelsk term Salicylanilides
MESH ID D012458

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.