Salivavsöndring (Salivation)

Salivavsöndring

Utsläpp av saliv från SALIVKÖRTLARNA som håller munvävnaderna fuktiga och hjälper till med matsmältning.

Förklaring på engelska

The discharge of saliva from the SALIVARY GLANDS that keeps the mouth tissues moist and aids in digestion.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Salivavsöndring
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Salivation
MESH ID D012472

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.