Salivproteiner och peptider (Salivary Proteins and Peptides)

Salivproteiner och peptider

Proteiner och peptider som finns i SALIV och SPOTTKÖRTLARNA. Vissa salivproteiner som ALFA-AMYLASER är enzymer, men deras sammansättning varierar i olika individer.

Förklaring på engelska

Proteins and peptides found in SALIVA and the SALIVARY GLANDS. Some salivary proteins such as ALPHA-AMYLASES are enzymes, but their composition varies in different individuals.

Synonym, svenska: Salivproteiner; Salivpeptider; Spottkörtelproteiner

Synonym, engelska: Salivary Proteins; Salivary Protein; Protein, Salivary; Salivary Peptides; Salivary Peptide; Peptide, Salivary; Salivary Gland Proteins; Salivary Gland Protein; Gland Protein, Salivary; Protein, Salivary Gland

Svensk term Salivproteiner och peptider
Synonym på svenska Salivproteiner; Salivpeptider; Spottkörtelproteiner
Synonym på engelska Salivary Proteins; Salivary Protein; Protein, Salivary; Salivary Peptides; Salivary Peptide; Peptide, Salivary; Salivary Gland Proteins; Salivary Gland Protein; Gland Protein, Salivary; Protein, Salivary Gland
Engelsk term Salivary Proteins and Peptides
MESH ID D012471

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.