Sallad (Lettuce)

Sallad

Olika växter av släktet Lactuca, särskilt L. sativa, vilka odlas för de ätliga bladens skull.

Förklaring på engelska

Any of the various plants of the genus Lactuca, especially L. sativa, cultivated for its edible leaves. (From American Heritage Dictionary, 2d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Lactuca sativa

Svensk term Sallad
Synonym på svenska
Synonym på engelska Lactuca sativa
Engelsk term Lettuce
MESH ID D018545

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.