Sällskap (Societies)

Sällskap

Organisationer som består av medlemmar med gemensamma intressen och vars yrken kan vara likartade.

Förklaring på engelska

Organizations composed of members with common interests and whose professions may be similar.

Synonym, svenska: Föreningar; Professionella organisationer

Synonym, engelska: Professional Organizations; Organizations, Professional; Organization, Professional; Professional Organization

Svensk term Sällskap
Synonym på svenska Föreningar; Professionella organisationer
Synonym på engelska Professional Organizations; Organizations, Professional; Organization, Professional; Professional Organization
Engelsk term Societies
MESH ID D012952

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.