Sällsynta böcker (Rare Books)

Sällsynta böcker

Böcker som är begränsade i tillgänglighet, har tidiga utskriftsdatum eller speciella egenskaper som ökar värdet på en enskild kopia, tryckning, eller utgåva.

Förklaring på engelska

Books that are limited in availability, have early printing dates or special characteristics that increase the value of an individual copy, print run, or edition.

Synonym, svenska: Rara böcker

Synonym, engelska: Rare Book

Svensk term Sällsynta böcker
Synonym på svenska Rara böcker
Synonym på engelska Rare Book
Engelsk term Rare Books
MESH ID D011904

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.