Salmin (Salmine)

Salmin

NA

Förklaring på engelska

NA

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Salmin
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Salmine
MESH ID D012473

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.