Salmonella arizonae (Salmonella arizonae)

Salmonella arizonae

Gramnegativa stavar spridda i ÖDLOR och ORMAR, och inblandade i enteriska, ben (BENSJUKDOMAR) och ledinfektioner (GEMENSAMMA SJUKDOMAR) hos människa.

Förklaring på engelska

Gram-negative rods widely distributed in LIZARDS and SNAKES, and implicated in enteric, bone (BONE DISEASES), and joint infections (JOINT DISEASES) in humans.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Salmonella enterica serovar arizonae; Salmonella choleraesuis subsp. arizonae; Arizona Bacteria

Svensk term Salmonella arizonae
Synonym på svenska
Synonym på engelska Salmonella enterica serovar arizonae; Salmonella choleraesuis subsp. arizonae; Arizona Bacteria
Engelsk term Salmonella arizonae
MESH ID D012476

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.